header

illustration

Anbefalte bruksområder:
Ventil spesielt for medier/omgivelser hvor korrosjonsfaren er stor. Kan benyttes til lavtrykksdamp.

Application:
Particularly used in environment with high risk for corrosion. Could be used for low pressure steam.