header

illustration

Rørkupling AISI 304


Pipe joint AISI 304 | SIP GRIP

Anvendelsesområde:
EPDM
For vann, kloakkvann, luft, pulver og for ren rekke
kjemikalier (ikke olje).

NBR
(Nitrilbutadiene) for gass, olje og andre
hydrokarboner.

Temperatur område:
EPDM tetning : -20°C til +100°C
NBR tetning: -20°C til +80°C

Tillatt avvik 5° fra senterlinje i alle retninger.

P = Arbeidstrykk
Prøvetrykk= 1,5 x P
F = Tiltrekkingsmoment for bolter i Nm på vanlige
stålrør
B = Avstand mellom rør
L = Lengde på kupling
Application:
EPDM
For water, sewage, air, powder and several
chemicals (not oil).

NBR
For gas, oil and other hydrocarbons.

Temperature range:
EPDM gasket : -20°C til +100°C
NBR gasket: -20°C til +80°C

Pipe misalignment 5° in either direction.

P = Operating pressure
Test pressure = 1,5 x P
F = Tightening moment for bolts in Nm used on
carbon steel pipes
B = Opening between pipes
L = Lenght of coupling