header

illustration

Anbefalte bruksområder:
Ventil spesielt for medier/omgivelser hvor
korrosjonsfaren er stor. Kan benyttes til
lavtrykksdamp.

Application:
Specially used in environment with high risk
for corrosion.